Документи

1. Програма за изпълнение на националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006- 2010 г

2.  Държавно образователно изискване за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата

3. Концепция за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище

4. Учебна програма по безопасност на движението по пътищата I - IV клас

5. Учебна програма по безопасност на движението по пътищата V - VIII клас

6. Учебна програма по безопасност на движението по пътищата за детската градина

7. Писмо на МОН № 9105-205/22.06.2007 г.

8. Писмо на МОН №1101-71/22.06/2007 г.

9. Писмо на МОН № 9105-181/02.06.2007 г.

10. Писмо на МОН № 9105-324/19.09.2003 г. във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-773 от 19.09.2003г. за определените мероприятия и дейности, които се провеждат за осигуряване на обучението на децата и учениците по правилата за движението по пътищата

11. Заповед РД 09-773/19.09.2003 г. на МОН