Интерактивна система за обучение

НОВО! Интерактивна система за обучение

ISO1. Тази интерактивна система за обучение премахва границите, когато компютърът можеше да се използва от един ученик. Лесна за инсталация и употреба, няма нужда учителят да стои зад компютъра. Със своето дистанционно той от разстояние може да управлява учебния процес, преподава или прави тест на класа. Всеки ученик с дистанционното в ръка отговаря на въпросите, като отговорите му се записват индивидуално в регистър.

2. С тази система ученето става приятно, тя се използва лесно, дава възможност за по-добро взаимодействие между учител и ученик.

3. Учителят има поглед във всеки момент на учебния процес и може да открие своевременно какво затруднява всеки ученик. Има бърза обратна връзка за усвояването на материала в момента на преподаване.

4. Автоматично се съставя регистър с постиженията на всеки ученик, които се съхраняват за проследяване на развитието му, а това спестява време на учителите.

Интерактивна система за обучение.

 iqclick1

- 20 устройства за учениците,
- устройство за учителя;
- USB приемник;
Цена с ДДС: по договаряне

- 24 устройства за учениците,
- устройство за учителя;
- USB приемник;
Цена с ДДС: по договаряне

- 30 устройства за учениците,
- устройство за учителя;
- USB приемник;
Цена с ДДС: по договаряне