Тестове за срочен контрол и оценка на знанията и уменията на учениците от 1-8 клас по БДП

Съгласно новите учебни програми и Концепцията на МОН по БДП, и Заповед №РД 09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката в края на всеки срок класните ръководители трябва да извършат чрез тестове оценка на знанията и уменията на учениците по БДП.

Всеки ученик попълва работна тестова карта. След решаването и ученикът получава контролна карта с верните отговори, за да може да си направи самопроверка и на база събраните точки да си постави оценка. Учителят попълва атестационните нива на гърба на двете карти.

Цена с ДДС работна тестова карта: 0,30 лв./бр. 
Цена с ДДС контролна тестова карта: 0,30 лв. /бр.

testove-sr-c

 

 

 

  

 

 

 

...