Учебни тетрадки за теоретично обучение по БДП за 1 до 8 клас, формат А5

Тетрадките за 1 и 2 клас се комплектоват с план на “Моят безопасен маршрут до училище” и четири теста за годишен контрол, по два за всеки срок.

Тетрадките за 3 и 4 клас се комплектоват с  четири теста за годишен контрол, по два за всеки срок.

Тетрадките за 8 клас се комплектоват с четири теста за годишен контрол, по два за всеки срок.

Всички тетрадки са формат А5.

testove1-8

tetradki I IV A5 OLD

 

                      Цена с ДДС:     
1-4 клас                                 8 клас
3,00 лв.                                   3,30 лв.