Учебни тетрадки за практически упражнения по БДП за 1-8 клас

Новите учебни програми на МОН по БДП дават превес в обучението на практическите уроци и упражнения, чрез които се формират конкретни умения у децата за безопасно поведение на пътя. Предлаганите от нас тетрадки реално ще помогнат за успешното провеждане на тези практически уроци и упражнения.

tetradkiPrakticheski

 

Цена с ДДС -0,96 лв/бр.