Табла за учителя по БДП в 1-8 клас

Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на МОН изисква специално внимание да се обърне на създаването и поддържането на кабинети, в които да се обучават учениците по правилата за безопасно движение. Ние Ви предлагаме табла за обзавеждане на учебни кабинети по БДП във всяко училище за учениците от 1 до 4 клас, от 5 до 7 клас и от 8 до 12 клас. Ако в училище няма място за кабинет, тогава тези табла може да стоят в хранилище и всеки учител ще ги използва, когато преподава темите по БДП от учебната програма в своя клас. Таблата за 1-4, 5-7 и 8-12 клас са с размер 50/70 см. Четири цвята. Картон. Чрез тях максимално се реализират новите Учебни програми за обучение по БДП.

 

tabla-uchitel

Комплект 4 табла за 1 клас
Цена за комплект:
с ДДС 38,40 лв.
Комплект 3 табла за 2 клас
Цена за комплект:
с ДДС 28,80 лв.
   
Комплект 9 табла за 3 клас
Цена за комплект:
с ДДС 86,40 лв
Комплект 6 табла за 4 клас
Цена за комплект:
с ДДС 57,60 лв
   
Комплект 3 табла за 5 клас
Цена за комплект:
с ДДС 28,80 лв
Комплект 4 табла за 6 клас
Цена за комплект:
с ДДС 38,40 лв
   
Комплект 3 табла за 7 клас
Цена за комплект:
с ДДС 28,80 лв
Комплект 9 табла за 8-12 клас
Цена за комплект:
с ДДС 86,40 лв


Забележка

Таблата са много добър нагледен материал за учителя и му позволяват да извършва с тях операционен (стъпков) контрол на знанията и уменията на учениците.