Табла за учителя по БДП в 1-8 клас

Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на МОН изисква специално внимание да се обърне на създаването и поддържането на кабинети, в които да се обучават учениците по правилата за безопасно движение. Ние Ви предлагаме табла за обзавеждане на учебни кабинети по БДП във всяко училище за учениците от 1 до 4 клас и от 5 до 8 клас. Ако в училище няма място за кабинет, тогава тези табла може да стоят в хранилище и всеки учител ще ги използва, когато преподава темите по БДП от учебната програма в своя клас. Таблата за 1-4 и 5-8 клас са с размер 70/100 см. Четири цвята. Картон. Чрез тях максимално се реализират новите Учебни програми за обучение по БДП.

На учебните табла са показани напълно решени различни учебни задачи от тетрадките по Безопасност на движение по пътищата за 1-4 и 5-8 клас. Чрез тях учениците ще могат да коментират и сравняват дали всеки е работил правилно в своята тетрадка тези задачи.

tabla-uchitel

Комплект 4 табла за 1 клас
Цена за комплект:
с ДДС 26,40 лв.
Комплект 3 табла за 2 клас
Цена за комплект:
с ДДС 19,80 лв.
   
Комплект 9 табла за 3 клас
Цена за комплект:
с ДДС 59,40 лв
Комплект 6 табла за 4 клас
Цена за комплект:
с ДДС 39,60 лв
   
Комплект 3 табла за 5 клас
Цена за комплект:
с ДДС 19,80 лв
Комплект 4 табла за 6 клас
Цена за комплект:
с ДДС 26,40 лв
   
Комплект 3 табла за 7 клас
Цена за комплект:
с ДДС 19,80 лв
Комплект 9 табла за 8-12 клас
Цена за комплект:
с ДДС 59,40 лв


Забележка

. Таблата са много добър нагледен материал за учителя и му позволяват да извършва с тях операционен (стъпков) контрол на знанията и уменията на учениците.