Литература за училищните комисии по БДП

Училищната комисия по БДП има важни и отговорни задачи по организацията и провеждането на ефективно обучение по БДП.

За да решат успешно тези задачи, нейните членове трябва да имат не само добра професионална квалификация, получена чрез обучение в курс, а също и ръководства с материали, необходими за тяхната всекидневна работа по БДП в училище.

ObuchnieBDP OrganizaciaObuchBDP

Цена с ДДС: 4,50 лв.

Цена с ДДС: 4,50 лв.

 

 

  

 

  

 

 

.....