Курсове за учители

Издателство „Дидаско” е партньор в организацията на няколко вида курсове:

По методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата /БДП/ в 1-4, 5-7 и 8-12 клас.

По методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата /БДП/ за възпитатели в I-IV, V-VII клас.

По методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата /БДП/ в детската градина и подготвителните групи за 1 клас.

За членове на училищни комисии по БДП. /УКБДП/

Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП (опреснителен)

Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в СУ и детската градина (опреснителен)

Интегративен характер на обучението по БДП (опреснителен)

За ръководители на извънкласно обучение на деца-велосипедисти.

Нови учебни програми за обучение по Безопасност на движението по пътищата /БДП/.

Технология на провеждане на срочен контрол на обучението по Безопасност на движението по пътищата /БДП/ в I-IV клас.